Uit een onderzoek die is afgenomen onder 1121 Nederlanders is gebleken dat maar liefst meer dan een kwart van de vrouwen liever Netflix kijkt dan dat ze seks hebben. Bij mannen ligt dit percentage duidelijk lager en geeft slechts 4% aan Netflix te prefereren boven een vrijpartij, hoe verrassend.

Een ander opmerkelijke bevinding van het onderzoek was dat de helft van de jongeren een avondje Netflix & Chill als een volwaardige date ziet. Mensen die werken zien dit toch anders, ‘slechts’ eenderde van deze groep beschouwt bingewatchen als een goede date. „Het is goed mogelijk dat niet-werkenden vanwege budgettaire redenen een avondje Netflix inzetten als een volwaardige date”. „Het is natuurlijk een stuk goedkoper dan een avondje bioscoop.”

Het blijkt ook dat jongeren zich vaker dan gemiddeld ziek melden om Netflix te kunnen kijken, zo’n 8% geeft aan dit wel eens te doen terwijl het gemiddelde van de ondervraagden op 2.9% ligt. Ook vergeten jongeren vaker een afspraak omdat men dan net bezig is met het kijken van hun favoriete serie. En wij maar denken dat Netflix alleen maar voordelen had…