Vanwege het nieuwskarakter van GUYS hanteren wij een Notice & Takedown Procedure.

Waar mogelijk vermelden wij de bron van zowel tekst- als beeldmateriaal. Wij zien er tevens zoveel mogelijk op toe dat tekst-, audio-, video- en/of fotomateriaal niet handelt in strijd met wetgeving op het gebied van citaat-, auteurs- en persoonsrecht.

Als u niettemin toch van mening bent dat er materiaal op GUYS.nl staat dat in strijd is met wettelijke voorschriften of inbreuk maakt op uw rechten, dan kunt u hieronder een verzoek indienen om het materiaal op GUYS.nl te laten verwijderen.

Om een snelle afhandeling te bespoedigen kunt u bezwaar maken door te mailen naar [email protected]. Een anonieme melding is niet mogelijk. GUYS streeft ernaar om binnen drie werkdagen te reageren.